Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe roczne, i pięcioletnie. Wykonywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

Obiekty: Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, budynki przemysłowe, składowe itp.