Prowadzenie inwestycji

  • Doradztwo inwestycyjne na etapie przygotowania inwestycji.
  • Opracowanie kosztorysów inwystecji
  • Konsultacje przy opracowaniu dokumentacji projektowej
  • Przygotowanie do realizacji inwestycji
  • Prowadzenie inwestycji
  • Odbiór i rozliczenie inwestycji