Kierowanie budowami

Uprawnienia do kierowania budowami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na obiektach zabytkowych bez ograniczeń.